یکی از چارچوب‌های اجرایی پروژه‌های BPM یا مدیریت فرایند توسط جان جستون و یوهان نلیس در سال ۲۰۰۸ ارائه شده است. جان جستون بیش از ۳۰ سال در زمینه تجارت و IT فعال بوده است. مدیریت فرآیندهای کسب و کار، بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار و مدیریت پروژه بخشی از زمینه‌های تخصص وی محسوب می‌شوند. جستون تا کنون مشاور بسیاری از سازمان‌ها در زمینه استراتژی و پیاده‌سازی پروژه های فرآیند محور بوده است.

یوهان نلیس نیز تجربیان فراوانی در گوشه و کنار جهان به عنوان مشاور مدیریت فرآیندهای کسب و کار داشته است. وی متخصص تطبیق فرآیندها با استراتژی، اهداف کسب و کار و IT است.

 

در همة پروژه‌ها فاز شروع، فاز اولية پروژه است، جايي كه يكي از واحدهاي سازماني براي بهبود كسب و كار انتخاب مي‌شود، و حوزه‌هاي پروژه مشخص شده، پايه‌ريزي شده و در نهايت پروژه آغاز مي‌گردد. از اين نقطه، فازهاي درك خلاقيت، توسعه و پياده‌سازي مورد استفاده قرار مي‌گيرند تا تك تك زير پروژه‌هاي پروژه را راهنمايي كرده و اين اطمينان حاصل شود كه تمامي زير پروژه‌ها از يك شيوه يا چارچوب يكسان پيروي مي‌كنند.

در طول مراحل نهايي پروژه، تيم پروژه، بايد كار خود را تا درك ارزش يا سود مورد انتظار توسط سازمان ادامه دهد تا اين اطمينان حاصل گردد كه مرحلة گذار از یک پروژه به عمليات عادي كسب و كار (كسب و كار به صورت معمول) اتفاق افتاده است. اين مرحله پروژه را از حالت پروژه‌اي صرف خارج كرده و آن را به عملكردي پايدار تبديل خواهد كرد.

در طول كل پروژه باید به «عناصر حياتي» شامل مديريت پروژه، مديريت تغيير افراد و رهبري مورد قبول افراد توجه داشت. بدون وجود اين عناصر حياتي در پروژه، ريسك پروژه به صورت مشخصي افزايش خواهد يافت.

هر چارچوبي كه توسط سازمان اتخاذ شود لازم است كه به قدر كافي نسبت به ساختار سازمان انعطاف‌پذير و جامع باشد تا هر كدام از زير پروژه‌ها، با برنامه‌ها و شيوه‌هاي سازماني مطابقت داشته باشد.

چارچوب ارائه شده توسط جستون- نلیس علاوه بر اينكه نشان مي‌دهد كارها چگونه بايد در هر فاز مدیریت فرایند انجام شوند، ارتباط ميان فازها را هم بيان مي‌كند.

برای مطالعه ادامه این چارچوب کاربردی در  حوزه مدیریت فرایند به این صفحه مراجعه نمایید. 

منبع : سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) |چارچوب جستون- نلیس در مدیریت فرایند
برچسب ها : پروژه ,مدیریت ,جستون ,چارچوب ,نلیس ,پروژه، ,مدیریت فرایند ,جستون نلیس ,توسط سازمان ,اطمينان حاصل ,یوهان نلیس