در این فیلم میتوانید با نمادهای اصلی مدلسازی فرایند بر اساس استاندارد BPMN2 آشنا شوید.

جهت مشاهده این فیلم اینجا را کلیک کنید.

همچنین میتوانید سرفصل های مربوط به دوره آموزشی مدیریت فرایندها (BPM) و مدلسازی فرایندها با استانداردهای BPMN و EPC را مشاهده نمایید. 

منبع : سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) | معرفی نمادهای BPMN2
برچسب ها :